Personal coaching


Werk of privé gerelateerd, iedereen ervaart wel eens een probleem.


Denkrenovatie gaat ervan uit dat een probleem een zienswijze is, geen zijnswijze. Of liever gezegd; door uw eigen manier van denken sluit u mogelijke oplossingen uit. Denkrenovatie kan helpen uw gedachten te ordenen door feedback te geven en vragen te stellen. Belangrijkste aspect van personal coaching is dat u altijd de regie heeft!


De gesprekken kunnen (bijna) overal plaatsvinden. Denkrenovatie beschikt over een mooie, rustige locatie in Lisse. We kunnen ook buiten afspreken, tijdens een boswandeling bijvoorbeeld.


E-coaching

De woorden die u aanbiedt zeggen, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk, veel over uw drijfveren en overtuigingen.

E-coaching is extra aandacht tussen onze gesprekken door.


Denkrenovatie hanteert een all-in tarief per consult te weten;Eerste (telefonische) kennismaking

1 ½ uur in gesprek.

Tussentijds e-mail contact en/of telefonisch overleg

Veelal zijn 2 tot 3 consults voldoende.

                                                         

Mogelijke vragen waar u mee rondloopt


Eenzaam aan de top? Behoefte om te sparren maar heeft u          teveel gelijkgestemde binnen uw (directie)team?


Twijfels over uw werk. Wil ik dit wel? Ik moet iets anders na         herkeuring of reorganisatie, maar wat? Loopbaancoaching...


Sinds kort leidinggevende? Ben ik wel geschikt voor deze nieuwe    functie? Word ik wel geaccepteerd door mijn medewerkers?


Benieuwd hoe u over komt, wat maakt dat u (in)effectief bent      of nieuwsgierig naar uw blinde vlekken?