Voor een snelle analyse op uw team.


Vergaderservice

U nodigt Denkrenovatie uit voor het bijwonen van een vergadering met uw team. Direct na afloop van de vergadering bespreken we de ingesleten patronen en krijgt u advies over; wat gaat goed en wat kan beter?


Bent u ervan overtuigd dat uw team:


    Meer resultaat kan behalen

    Professioneler kan samenwerken

    Individuele talenten onbenut laat

   

Team coaching is een ontwikkelproces waarbij duidelijk wordt dat

1+1=3!


Voor een langdurig resultaat gaan we aan de slag op alle niveaus. Niet alleen hoe er met elkaar gecommuniceerd wordt, maar vooral ook waarom? Welk oude gewoonten en belemmerende regels zijn erin geslopen en niet meer effectief? Denkrenovatie neemt hierbij ook de teamleider bij de hand zodat er blijvend succes geboekt wordt.


Werkwijze:

Tijdens een regulier overlegmoment met uw team sluit Denkrenovatie aan. Voorafgaand aan het overleg is er aandacht voor iedere individueel teamlid om duidelijkheid te creƫren en gezamenlijk goed van start te gaan.


Na afloop bespreken we direct de zaken die zijn opgevallen zodat u een eerste stap naar verandering kunt zetten. We reflecteren gezamenlijk op proces niveau waarbij de individuele drijfveren belangrijke graadmeters kunnen zijn.  


De te behalen winst op langere termijn:

Het team is in staat tot veranderen, niet alleen tijdens de teamcaoching maar ook voor veranderingen later.


Vrijblijvend bellen voor meer informatie?

06 - 24 15 20 25
                                                         

                                            Vergaderservice

                          als teams niet lekker meer samen werken